Coca-Cola ili Koka-kola pravopis – kako se piše

Coca-cola ili Koka-kola pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Kada je u pitanju naziv neke firme ili nekog proizvoda može se pisati izvornim nazivom, kao u ovom slučaju Coca-cola, ili prilagodjeno srpskom jeziku Koka-kola.

Kada se naziv firme piše na srpskom jeziku, onda je samo prvo početno slovo veliko.

Ako se dati naziv odnosi na piće, onda se piše malim slovima – coca-cola, to jest koka-kola.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika:

– Coca-Cola HBC Srbija je smeštena u Zemunu.

– Kompanija Coca-Cola ima veoma zanimljive reklame.

– Koka-kola je je kompanija sa sedištem u Atlanti.

– Prijavila sam se za rad u firmi Koka-kola, oduvek sam želela da radim u tako velikoj i poznatoj firmi.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...