Crknuti ili crći pravopis – kako se piše

Crknuti ili crći pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagoli crknuti i crći imaju isto značenje: umreti, uginuti, pokvariti se ili prestanak rada, takodje i predstavlja čežnju za nekim ili nečim.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika:

– Taj pas je toliko slabašan i deluje kao da će crći svakog dana.

– Crći ću od umora, danas sam baš dosta vremena provela na poslu.

– On te toliko voli da će crći za tobom.

– Mislim da će taj televizor uskoro crknuti, previše je star i svaki dan je slika sve lošija.

– Ovaj radio će crknuti ako ga ne odneseš koliko danas kod majstora.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...