Crpem ili crpim pravopis – kako se piše

Crpem ili crpim pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol crpsti u prvom licu jednine Prezenta glasi crpem.

Glagol crpeti u prvom licu jednine Prezenta glasi crpim.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Još uvek nisu popravili cevi tako da moram da crpim vodu iz bunara.

– Crpim poslednji atom snage kako bih uspela da završim sve.

– Volim da šetam u prirodi, i crpem njenu energiju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...