Daje ili da je pravopis – kako se piše

Daje ili da je pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnosno daje, piše se u slučaju kada je glagol dati u trećem licu jednine prezenta.

Odvojeno, to jest da je, piše se u slučaju kada je da potvrdna rečca i kada je predstavlja skraćeni oblik trećeg lica jednine u prezentu od glagola jeste, ili skraćeni oblik zamenice ona u genitivu i akuzativu jednine.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika:

– Ona nam uvek daje da se igramo sa njenom decom.

– Ne daje nam Vesna platu već šefica Lena, tako da se moraš obratiti njoj za sve što ti nije jasno.

– Da je želela došla bi, ona uvek nadje neki razlog da izbegne svaki  sastanak.

– Da je htela mogla je da krene sa nama, bilo je mesta u kolima.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...