Dal’ ili da l’ pravopis – kako se piše

Dal’ ili da l’ pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati da l’.

Li je upitna rečca koja se uvek piše rastavljeno, a u ovom slučaju se javlja kao okrnjena i zbog toga se stavlja apostrof.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno koristi:

– Da l’ bi htela da ideš sa mnom na večeru sutra uveče?

– Nisam ga pitala da l’ bi on išao sa nama na prijem.

– Ne znam da l’ bi ona pristala na tu saradnju.

– Da l’ bi bio ljubazan da odeš do prodavnice?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...