Davaoc ili davalac pravopis – kako se piše

Davaoc ili davalac pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati davalac.

Navedena reč se po padežima menja na sledeći način:

Jednina/množina

Nominativ: davalac/davaoci

Genitiv: davaoca/davalaca

Dativ: davaocu/davaocima

Akuzativ: davaoca/davaoce

Vokativ: davaoče/davaoci

Instrumental: davaocem/davaocima

Lokativ: davaocu/davaocima

Dakle, glasovna promena prelazak l u o izvršena je samo u nominativu jednine i genitivu množine, u svim ostalim oblicima nije izvršena.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– On je moj davalac krvi, spasio mi je život i večno ću mu biti zahvalna.

– Njegov dobrovoljni davalac je izuzetno dobar čovek, što se može zaključiti i samo iz njegove humanosti.

– Nije ona davalac već njegov brat, ljudi ih stalno mešaju jer su blizanci.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...