Decembar ili decenbar pravopis – kako se piše

Decembar ili decenbar pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati decembar.

*Na latinskom jeziku decem znači deset i odatle potiče naziv decembar kojim su stari rimljani nazivali deseti mesec u godini, jer su mesece brojali počevši od marta. Danas taj naziv mi upotrebljavamo za dvanaesti mesec u godini.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Moj omiljeni mesec je decembar, volim zimu i novogodišnje praznike.

– Mesec decembar za mene znači mesec ljubavi, jer sam prvog decembra upoznala mog momka.

– Decembar mi nije najdraži mesec, nisi zapamtio šta sam ti rekla.

– Moja deca vole decembar jer znaju da ih očekuje raspust i novogodišnje čarolije.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...