Decimetar ili desimetar pravopis – kako se piše

Decimetar ili desimetar pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati decimetar.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid deci koji se uvek piše zajedno sa reči ispred koje se nadje, a potiče iz latinskog jezika – decem i predstavlja deseti deo nečega, u ovom slučaju deseti deo metra.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Falilo mi je samo decimetar papira da završim projekat onako kako sam zamislila.

– Iseći ćeš mi decimetar tog najlona, moram da obložim ovu kutijicu.

– Dovoljno će mi biti decimetar trake da zalepim ovo što se pocepalo.

– Nije mi potreban ni decimetar folije, iseci manje.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...