Demokrati ili demokrate pravopis – kako se piše

Demokrati ili demokrate pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

U reči demokrata javlja se pokretni vokal a koji se nekada javlja u reči a nekada ne, tako da su oba oblika reči pravilna. Nominativ množine od reči demokrat(a) glasi i demokrati i demokrate.

Navešćemo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– U mojoj kući su svi demokrate jedino ja nisam.

– Smatram da će na sledećim izborima pobediti demokrate.

– U njegovom društvu su svi demokrati.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...