Devetci ili devetki pravopis – kako se piše

Devetci ili devetki pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati devetki.

Dativ i lokativ jednine imenice devetka glasi devetki.

Ako se imenica završava vokalom a, a prethodi joj grupa suglasnika tk kao u ovom slučaju, glasovna promena sibilarizacija neće biti izvršena.

Sem u ovom primeru, sibilarizacija neće biti izvršena ni u rečima: tetka, motka, alatka, lutka, i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Juče smo imali geografiju u devetki zato što su učionicu tri krečili.

– U tom zadatku je bilo dosta devetki, samo sam to zapamtila.

– Nisam bila u devetki juče, vratila sam se ranije kući.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...