Dialog ili dijalog pravopis – kako se piše

Dialog ili dijalog pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dijalog.

Suglasnik j se piše i izgovara izmedju vokalai vokala i.

Dijalog predstavlja razgovor izmedju dve osobe.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Dijalog medju nama je trajao čitavih tri sata, razgovarali smo o svemu i svačemu.

– Njihov dijalog se završio svadjom, nisu uspeli da se dogovore ni oko čega.

– Naš dijalog nema smisla jer i dalje niko od nas dvoje neće da popusti i nastavlja da se raspravlja.

– Vodili smo veoma zanimljiv dijalog, razgovarali smo o našoj struci i razmenili dosta korisnih informacija.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...