Dihajući ili dišući pravopis – kako se piše

Dihajući ili dišući pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol disati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi dišući.

Glagol dihati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi dihajući.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Duboko dišući se oslobadjam trenutnog stresa.

– Dišući na usta unosim veću količinu kiseonika.

– Dihajući sam otrčala do nje i saopštila joj šta se desilo.

– Nisam mogla dihajući da ispričam šta sam videla, pa su morali da sačekaju da se odmorim i opustim.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...