Djubrem ili djubretom pravopis – kako se piše

Djubrem ili djubretom pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati djubretom.

Imenica djubre se po padežima deklinuje na sledeći način:

Nominativ: Djubre

Genitiv: Djubreta

Dativ: Djubretu

Akuzativ: Djubre

Vokativ: Djubre

Instrumental: Djubretom

Lokativ: Djubretu

Iz navedenog primećujemo da u instrumentalu jednine imenica djubre glasi djubretom, koji je jedini ispravan oblik.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se data reč ispravno koristi:

– Naš grad je zatrpan djubretom i to je veoma loše, i za zdravlje a i za izgled samog grada.

– Jezero koje si spomenuo je veoma lepo, ali sam primetila da je okruženo djubretom.

U prenesenom značenju reč djubre može označavati lošeg čoveka, lošu hranu ili beskorisne i nepotrebne informacije.

Primeri rečenica:

– Ne želim da razgovaram sa tim djubretom više.

– Prestala sam da se hranim djubretom, od sada jedem samo zdravu hranu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...