Djumbus ili džumbus pravopis – kako se piše

Djumbus ili džumbus pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati džumbus.

Navedena reč predstavlja turcizam, odnosno potiče iz turskog jezika, i u takvim rečima se koristi glas dž a ne glas dj.

Osim u ovom slučaju, turcizam predstavljaju i sledeće reči: Džep, džaba, džin, dželat, i tako dalje.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Na jučerašnjem sastanku je nastao džumbus kada su se posvadjale dve predstavnice.

– Nastaće džumbus ako budem otkrila sve što znam o tebi.

– Oduvek sam volela džumbus, i često izazivala scene koje su mu prethodile.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...