Do sad ili dosad – kako se piše, pravopis

Do sad ili dosad – kako se piše pravilno?

Za ovaj slučaj je zanimljivo da se piše i jedno i drugo ispravno, zavisno od situacije u kojoj se upotrebljava.

Ukoliko je fokus na SAD, odnosno na sadašnji trenutak onda se piše odvojeno. Na primer: Do sad je to moglo tako da prolazi, od sad više ne može.

U ostalim situacijama kada nije akcenat na SAD onda se piše sastavljeno – dosad.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...