Doba ili dobi pravopis – kako se piše

Doba ili dobi pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenica doba se menja po prvoj vrsti i u nominativu, genitivu, akuzativu i vokativu glasi doba.

Imenica dob se menja po četvrtoj vrsti i u nominativu i akuzativu glasi dobi.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Očekujem ga u kasno doba večeras, trebao je stići ranije ali se autobus kvario par puta.

– Uvek se vraćaju u gluvo doba noći, kada je na ulicama veoma rizično.

– U starosnoj dobi je veoma važno voditi računa o ishrani.

– U mom društvu smo svi nejednake dobi, ali se ipak veoma lepo slažemo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...