Dobrostojeći ili dobro stojeći pravopis – kako se piše

Dobrostojeći ili dobro stojeći pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, dakle dobrostojeći.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid dobro, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Osim u ovom slučaju, spojeno se piše i u sledećim rečima: Dobrovoljan, dobrotvoran, dobrodušan, dobrobit, dobronameran, i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Poznat je po tome što je dobrostojeći sa lepim rečima.

– On je dobrostojeći čovek i na poslu ga svi veoma cene.

– Kažu da je postao dobrostojeći otkada je postao poslanik.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...