Dodajući ili dodavajući pravopis – kako se piše

Dodajući ili dodavajući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dodajući.

Glagol dodavati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi dodajući.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Stalno sam joj napominjala da ona to može izvesti do kraja, dodajući na to da joj to nije prvo takmičenje.

– Dodajući te začine dobila sam neki specifičan ukus.

– Dodajući njemu loptu postigli smo go, sam nisam mogao izvesti napad do kraja.

– Ovaj tekst sam upotpunio dodajući nekoliko poučnih priča.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...