Dogovorili smo ili dogovorili smo se pravopis – kako se piše

Dogovorili smo ili dogovorili smo se pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dogovorili smo se.

Glagol dogovoriti se predstavlja uzajamno-povratni glagol koji znači da odredjenu radnju čine dva ili više činioca uzajamno. Niko ne može dogovoriti nešto bez učešća drugog lica, dakle samo se možemo dogovoriti sa nekim o nečemu ili nekome, i to predstavlja suštinu dogovaranja.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se ispravno upotrebljava navedeni izraz:

– Dogovorili smo se još pre par dana da ćemo ići svi zajedno na utakmicu.

– Jeste, dogovorili smo se tako ali je juče došlo do promene plana i zbog toga te zovem.

– Dogovorili smo se da nećemo više gledati horor filmove jer nemaju nikakvu svrhu.

– Kada smo bili u pozorištu dogovorili smo se da ćemo od sada svakog meseca dolaziti da gledamo nove predstave.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...