Doktorand ili doktorant pravopis – kako se piše

Doktorand ili doktorant pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati doktorand.

Doktorand je naziv za kandidata koji završava doktorske studije, odnosno za doktora u nekoj oblasti.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Moj komšija je doktorand na Elektrotehničkom fakultetu.

– Dečko sa kojim sam te juče upoznala je doktorand, nadamo se budući uspešan hirurg.

– Rekao mi je da je doktorand na Mašinskom fakultetu, ali se kasnije ispostavilo da je slagao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...