Donesen ili donešen pravopis – kako se piše

Donesen ili donešen pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati donesen.

Glagol doneti u glagolskom pridevu trpnom glasi donesen ili donet.

Glasovna promena jotovanje nije izvršena u ovom obliku reči, tako da suglasnik s ostaje nepromenjen.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Donesen je zakon o zabrani pušenja na javnim mestima.

– Donesen je i ostavljen ispred moje zgrade, prijavili smo to policiji i sada je mali dečak na sigurnom.

– Na jučerašnjem zasedanju nije donesen novi zakon o radu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...