Dosadašnji ili do sadašnji pravopis – kako se piše

Dosadašnji ili do sadašnji pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dosadašnji.

Navedena reč je složenica i jedino ispravno je napisati spojeno, dakle dosadašnji.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Promenila sam dosadašnji način života.

– Dosadašnji dekan na mom fakuletu bio je daleko bolji od novoizabranog dekana.

– Razmišljao je o tome da promeni dosadašnji stil i ošiša se na ćelavo.

– Dosadašnji izbori su bili veoma rigorozno kontrolisani.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...