Dug ili dugačak pravopis – kako se piše

Dug ili dugačak pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Pridev dug i pridev dugačak su sinonimi, tako da su oba oblika pravilna.

Navešćemo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Bio je veoma dug put, ali je društvo u autobusu bilo zanimljivo tako da nam je vreme brzo proletelo.

– Dug je put do rešenja svih naših problema.

– Ovaj video je veoma dugačak, ne mogu stići da odgledam do kraja.

– Biće to dugačak razgovor izmedju vas dvojice.

*Kada su u pitanju prilozi dugo i dugačko, moramo napomenuti da je jedini ispravan oblik dugo koji služi za meru vremena. Oblik dugačko je nepravilan.

Primer:

– Dugo ti je trebalo da stigneš do mene.

– Dugo nisi bila kod nas, uželeli smo se tvojih zanimljivih priča.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...