Duleta ili Dula pravopis – kako se piše

Duleta ili Dula pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Ime Dule u genitivu i akuzativu glasi i Dula i Duleta.

U slučaju kada se koristi dugouzlazni akcenat, ime Dule menja se po prvoj vrsti i glasi Dula.

U slučaju kada se koristi dugosilazni akcenat, ime Dule menja se po drugoj vrsti i glasi Duleta.

Dakle, oba oblika reči su pravilna a mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Sinoć sam bio kod Dula, gledali smo fudbal i prepričavali naše dogodovštine.

– Nisam stigao danas da odem kod Dula po stvari, otići ću sutra sigurno.

– Od Duleta do terena ima deset minuta, možemo otići i pešaka.

– Planirala sam da večeras prvo idemo kod Duleta, pa posle svi zajedno da odemo do nekog kafića.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...