Dvanest ili dvanaest pravopis – kako se piše

Dvanest ili dvanaest pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dvanaest.

Navedena reč je složenica koja je nastala spajanjem broja dva i dodatka na desete.

Tako smo od izraza dva na desete, odredjenim glasovnim promenama, dobili izraz dva na deste, zatim dvanaeste, i onda dvanaest koji je danas jedini ispravan oblik.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč pravilno upotrebljava:

– U tom timu je dvanaest igrača i svaki od njih ima svoj zadatak.

– Potrebno mi je dvanaest metara tog materijala kako bih napravila zavesu koju sam zamislila.

– Sada je dvanaest sati a njih još uvek nema da se vrate kući, veoma sam zabrinuta.

– Moja ćerka ima dvanaest godina i ide u šesti razred osnovne škole.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...