Dvoica ili dvojica pravopis – kako se piše

Dvoica ili dvojica pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dvojica.

Suglasnik j se piše i čita izmedju vokala o, i vokala i.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se data reč ispravno koristi:

– Njih dvojica su juče preneli moje kofere od automobila do stana.

– Pevaće njih dvojica na večerašnjoj proslavi, veoma su talentovani i izuzetno duhoviti.

– Ona dvojica momaka su najbolji studenti na mom fakultetu.

– Dvojica mladića su sinoć do kasno pevali ispred moje zgrade, nisam uspela da zaspim.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...