Dvoje pantalone ili dve pantalone pravopis – kako se piše

Dvoje pantalone ili dve pantalone pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dvoje pantalone.

* Često možete čuti izraz dvoje pantalona, medjutim to je potpuno nepravilno jer je imenica pantalone pluralia tantum, odnosno ima samo množinu. Imenicama koje imaju samo množinu prethodne brojni pridevi, tako da će jedini pravilni izraz biti dvoje pantalone.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedeni izraz ispravno upotrebljava:

– Kupila sam ti dvoje pantalone, sebi jedne, i još neke sitnice, videćeš kada budem stigla kući.

– Sada su vam na akciji ove pantalone, kupiš jedne a dobiješ dvoje pantalone.

– Nisam želela da kupujem ništa, ali sam na kraju uzela dvoje pantalone.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...