Dvorištem ili dvorištom pravopis – kako se piše

Dvorištem ili dvorištom pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati dvorištem.

Imenica dvorište u instrumentalu jednine glasi dvorištem, dakle ima nastavak em, i to zbog toga što se imenička osnova završava suglasnikom r kao i grupom suglasnika št.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Planiram da kupim kuću sa velikim dvorištem.

– Šetala sam dvorištem kada sam uočila da nema našeg kučeta.

– Moj drugar ima stan sa dvorištem jer živi u prizemlju, veoma je lepo uredjeno.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...