Ekscentričan ili ekcentričan pravopis – kako se piše

Ekscentričan ili ekcentričan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ekscentričan.

Navedena reč potiče iz latinskog jezika – ex centrum, takodje i iz francuskog – excentrique, a u prevodu znači van središta. U prenesnom značenju bez ravnoteže, čudan i neobičan.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ljudi mi često kažu da sam ekscentričan jer imam drugačija ubedjenja od njihovih.

– Ponekad umem biti ekscentričan, i ne smatram da je to loše.

– Biti ekscentričan nije lako, često se morate nositi sa neprijatnim komentarima.

– Ja nisam ekscentričan, samo se ne slažem sa tobom.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...