Elektrodistribucija ili elektro-distribucija pravopis – kako se piše

Elektrodistribucija ili elektro-distribucija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati elektrodistribucija.

U datoj reči javlja se prefiksoid elektro, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Primeri: Elektroprivreda, elektrooptika, elektromagnet, elektrostatika, u ovom slučaju eelektrodistribucija, i tako dalje.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno piše:

– Elektrodistribucija ne obavlja dobro svoj posao, već nekoliko nedelja nemamo ulično svetlo.

– Zadovoljan sam kako elektrodistribucija rešava probleme nakon velikih poplava.

– Elektrodistribucija Beograd zapošljava stotine radnike u toku ove godine.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...