Evropska unija ili Evropska Unija pravopis – kako se piše

Evropska unija ili Evropska Unija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati Evropska unija.

Nazivi internacionalnih organizacija pišu se velikim početnim slovom prve reči, i malim početnim slovom druge reči.

Primeri: Afrička unija, Liga naroda, Sveta alijansa, Severnoatlanski savez, u ovom slučaju Evropska unija,  i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno koristi:

– Evropska unija se sastoji od dvadeset i osam država Evrope.

– Za seminarski rad pišem na temu: Evropska unija.

– Mnogi kažu da je Evropska unija spas za sve naše ekonomske probleme.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...