Filozofija ili filosofija pravopis – kako se piše

Filozofija ili filosofija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati filozofija.

Data reč na grčkom jeziku odakle i potiče glasi – filosofia, medjutim kod nas je usvojen oblik sa glasom z, dakle filozofija.

U odredjenim stručnim tekstovima može se naći i izvorni oblik reči – filosofija, mada veoma retko.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Omiljeni predmet u školi mi je filozofija.

– Filozofija je najkompleksnija nauka.

– Njena filozofija mi se izuzetno dopada, ima veoma jasne i dobro postavljene ciljeve i stavove.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...