Fobia ili fobija pravopis – kako se piše

Fobia ili fobija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati fobija.

Fobija predstavlja neopravdani strah koji je prouzrokovan nekom situacijom ili nekim objektom.

Reč fobija se može samostalno koristiti u rečenici, a može i kao deo složenice. Primer: Kirofobija, ksenofobija, homofobija, i tako dalje.

Sam sufisokid fob ima značenje mrzilac.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Za domaći zadatak moram napraviti spisak svih fobija koje znam, i da navedem koju fobiju ja imam.

– Agrofobija je fobija od otvorenog prostora.

– Nisam se nadala da će me fobija od visine sprečiti da izvršim ovaj zadatak kako treba.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...