Fotosinteza ili foto-sinteza pravopis – kako se piše

Fotosinteza ili foto-sinteza pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati fotosinteza.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid foto koji se piše sastavljeno u slučaju kada znači svetlosni.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Iz biologije za domaći zadatak pišem na temu: Fotosinteza.

– Fotosinteza je jedan od najvažnijih biohemijskih procesa.

– U ovom sastavu ćemo vas provesti kroz razne teme, a jedna od njih je i fotosinteza.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...