Fudbal ili futbal pravopis – kako se piše

Fudbal ili futbal pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati fudbal.

Reč fudbal potiče iz engleskog jezika od reči foot  koja znači noga, i reči ball  koja znači lopta.

U datoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, i to tako što je bezvučni suglasnik t prešao u svog zvučnog para d, jer se našao ispred zvučnog suglasnika b.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Moj omiljeni sport je fudbal i često ga igram sa drugarima.

– Svaki dan treniram fudbal, i to po nekoliko sati.

– Nikada nisam volela da gledam fudbal, oduvek mi je bio dosadan sport.

– Biće to dobar fudbal večeras, igraju dve najjače ekipe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...