Gdin ili g. pravopis – kako se piše

Gdin ili g. pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napistai g.

Skraćenica od imenice gospodin glasi g.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data skraćenica ispravno upotrebljava:

– G. Milan će doći danas da vam uruči diplome.

– Nisam znala da je g. Petar tvoj tata, on i ja se poznajemo vrlo dobro.

– Pričala sam sa g. Milošem o njegovim daljim planovima za našu firmu.

– On je g. Jakov i ovde ga svi veoma poštujemo jer je izuzetno dobar čovek.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...