Gdja ili g-dja pravopis – kako se piše

Gdja ili g-dja pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati gdja.

Reč gospodja skraćeno glasi gdja.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data skraćenica ispravno upotrebljava:

– Gdja Magdalena je danas bila veoma fina prema nama.

– Ona je jedna veoma ugledna gdja, oduvek je pratio dobar glas.

– Nisam znala da je gdja Katarina tvoja majka, ja sam nju oduvek veoma poštovala.

– Gdja Selena je zadovoljna našim današnjim nastupom, pa nas je zbog toga pozvala da učestvujemo i sledeće nedelje.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...