Geometrijski ili geometriski pravopis – kako se piše

Geometrijski ili geometriski pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati geometrijski.

Glas j se piše i izgovara izmedju glasa s i glasa i.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Napisaćeš rad na temu: Geometrijski niz.

– Da li znaš koji su osnovni geomterijski oblici?

– Geometrijski likovi su današnja tema na času matematike.

– Geometrijski algoritmi mi uvek zadaju glavobolju, čini se da ih nikada neću naučiti.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...