Geostrateški ili geo strateški pravopis – kako se piše

Geostrateški ili geo strateški pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, to jest geostrateški.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid geo, a on se uvek piše sastavljeno sa reči ispred koje se nadje.

Primeri: Geometrija, geometar, geomehanika, geofizika, u ovom slučaju geostrateški, i tako dalje.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Da li mi možeš reći koji je geostrateški položaj Srbije?

– Oni su izuzetno dobri geostrateški igrači, imaju veoma dobru taktiku.

– To je geostrateški interes njihove države.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...