Gledao ili gledo pravopis – kako se piše

Gledao ili gledo pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati gledao.

Glagolski pridev radni od glagola gledati glasi gledao.

Glas a se piše i izgovara izmedju glasa d i glasa o.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Juče sam gledao utakmicu na stadionu Crvene zvezde.

– Nisam gledao taj film baš odavno, mogli bi ga pogledati večeras zajedno.

– Gledao sam povremeno tu seriju i nije ostavila neki utisak na mene.

– Rekao sam joj da sam gledao emisiju u kojoj je učestvovala, a zapravo nisam.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...