Glumila ili glumela pravopis – kako se piše

Glumila ili glumela pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati glumila.

Glagol glumiti u ženskom rodu glagolskog oblika perfekta glasi glumila.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Ona je glumila u toj predstavi i posle toga je postala veoma popularna.

– Nisam ja glumila u toj seriji, to je bila moja sestra bliznakinja.

– Nekada sam veoma često glumila, a sada imam mnogo manji angažman.

– Glumila sam u mnoštvo serija, i ne bih mogla izdvojiti nijednu kao omiljenu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...