Greški ili grešci pravopis – kako se piše

Greški ili grešci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati grešci.

Dativ i lokativ jednine od imenice greška glasi grešci.

U datoj reči javlja se glasovna promena sibilarizacija, tako što glas k prelazi u glas c jer se našao ispred glasa i.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno piše:

– Nemoj se smejati tudjoj grešci jer se to i tebi može desiti.

– Ne mogu ti oprostiti na toj fatalnoj grešci, veoma si me naljutio.

– Nisam očekivala da ćeš odmah naučiti na svojoj grešci, jer obično više puta ponoviš jednu istu grešku.

– Opraštam ti na grešci, ali se nadam da se više neće ponoviti.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...