Grudi ili grudiju pravopis – kako se piše

Grudi ili grudiju pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati grudi.

Imenica grudi je pluralia tantum, odnosno ima samo množinu, tako da će u genitivu glasiti takodje grudi.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Imam čvrste grudi jer redovno radim vežbe i zdravo se hranim.

– Padni mi na grudi, znaš da uvek možeš računati na mene.

– Njene grudi su veoma lepo oblikovane.

– Ne mogu danas ići na trening jer me grudi još uvek bole od prošlog puta.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...