Gugutki ili gugutci pravopis – kako se piše

Gugutki ili gugutci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati gugutki.

Kada se imenica završava glasom a, a prethodi joj grupa suglasnika tk, u lokativu i dativu jednine neće biti izvršena glasovna promena sibilarizacija, to jest neće doći do alternacije glasa k u glas c.

Dakle, imenica gugutka u lokativu i dativu jednine glasiće gugutki, a ne gugutci.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Dobila sam na poklon nekoliko gugutki, veoma su zanimljive i druželjubive.

– Ostavila sam gugutki malo hrane na prozoru i ona je sve pojela.

– Moj tata je napravio kućicu na drvetu jednoj divljoj gugutki, i ona sada stalno tamo spava.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...