Hej knezu ili hej kneže pravopis – kako se piše

Hej knezu ili hej kneže pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hej kneže.

Kada se imenica u muškom rodu prve vrste završava zadnjonepčanim suglasnikom k, g ili h, ispred vokala e, i ili koji su nastavci za vokativ, preći će u prednjonepčani suglasnik č, ž ili š.

Takodje, kada se glas c ili glas z nadju ispred navedenih vokala, preći će u glas č ili glas ž.

Dakle, od imenice knez glasovnom promenom palataliozacijom dobićemo kneže, tako da će jedini ispravan oblik biti hej kneže.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Hej kneže, kada ćete posetiti naš grad?

– Da li si čula za pesmu: Hej kneže moj?

– Hej kneže, da li ste negde videli mog supruga?

– Hej kneže, stanite da vas nešto upitamo!

Sponzorisani tekstovi:

Loading...