Hej Lave ili hej Lavu pravopis – kako se piše

Hej Lave ili hej Lavu pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hej Lave.

Kada se imenica u muškom rodu prve vrste završava nenepčanim suglasnikom, u vokativu jednine dobiće nastavak e. * Nenepčani suglasnici su p,b,m,v,f,d,t,s,n,l,r.

Tako ćemo jelena, brata, sina, advokata, Milana ili Petra zvati jelene, brate, sine, advokate, Milane i Petre.

Dakle, u ovom slučaju jedini ispravan oblik jeste hej Lave.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedeni izraz ispravno upotrebljava:

– Hej Lave, zbog čega me izbegavaš već nekoliko dana?

– Hej Lave, nisam mislila da ćeš i ti doći na sastanak.

– Hej Ivo, Hej Lave, šta ste uradili na pismenom zadatku?

– Hej Lave, sačekaj me, idem i ja sa tobom!

Sponzorisani tekstovi:

Loading...