Hej Luka ili hej Luko pravopis – kako se piše

Hej Luka ili hej Luko pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hej Luka.

Kada dvosložna imena poseduju koji god akcenat sem dugouzlaznog na svom prvom slogu, onda će vokativ biti isti kao nominativ.

Tako ćemo Lanu, Hanu, Olgu, Martu, Anu, Teu ili Dunju zvati Lana, Hana, Olga, Marta, Ana, Tea i Dunja.

Dakle, jedini ispravan oblik u ovom slučaju biće Hej Luka.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Hej Luka, otkud ti ovako rano u školi, navikli smo da uvek kasniš barem na prvi čas.

– Hej Luka, nisam se nadala da ću te sresti u čitaonici.

– Hej Luka, stani, moram nešto da ti kažem!

– Hej Ivane, Hej Luka, sačekajte mene!

Sponzorisani tekstovi:

Loading...