Hica ili hitca pravopis – kako se piše

Hica ili hitca pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hica.

Imenica hitac u genitivu i akuzativu glasi hica, dakle glas t nestaje ispred glasa c.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Tokom obračuna ispalio je dva hica njemu u grudi.

– Posle prvog hica se predao.

– Nakon samo jednog neuspelog hica je odlučio da više neće dolaziti na trening.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...