Hijararhija ili hijerarhija pravopis – kako se piše

Hijararhija ili hijerarhija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hijerarhija.

Navedena reč potiče iz grčkog jezika od reči – hieros  koji u prevodu znači svet, i od reči – arkhein  koji znači vladati ili naredjivati, i te dve reči zajedno predstavljaju složenicu hierarchia koja znači vladavina sveštenstva.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Hijerarhija naše firme je jasno odredjena.

– Mora biti postavljana hijerarhija vojnika kako bi svako od njih imao svoje zaduženje.

– Donesi mi rad na temu: Hijerarhija domaćih pravnih akata.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...