Hipokoristik ili hipo koristik pravopis – kako se piše

Hipokoristik ili hipo koristik pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, to jest hipokoristik.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid hipo, a on se uvek piše sastavljeno sa reči ispred koje se nadje.

Primeri: Hipoteza, hipohondar, hipocentar, u ovom slučaju hipokoristik, i tako dalje.

* Hipokoristik je ime odmila, odnosno ime koje nekome upućujemo tepanjem. Na primer: Milica- Mica, Jelena-Jeca, Petar-Pera ili baba-baka, deda-deka, brat-bata, mačka-maca, i tako dalje.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Njegov hipokoristik je Lule, a pravo ime mu je Luka.

– Nisam znala da je to zapravo hipokoristik, mislila sam da ti je to ime.

– Napiši mi hipokoristik imena Jelisaveta.

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...